Hawaii Radio & Television Guide Archive: KKUA Official Hawaii Top 20
OAHU RADIO DIAL - JULY 1970

AM RADIO DIAL

590 KGMB
650 KORL
690 KKUA
760 KGU
830 KIKI
870 KAIM
940 KAHU
1040 KHVH
1130 KLEI
1170 KOHO
1210 KZOO
1270 KNDI
1380 KPOI
1420 KCCN
1500 KUMU

FM STEREO DIAL

93.1 KGMB
94.7 KFOA
95.5 KAIM
97.5 KPOIHAWAII RADIO & TELEVISION GUIDE ARCHIVE PAGE

Copyright 2004 Hawaii Radio & Television Guide | Home Page